CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN LỘC
 • :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN LỘC
 • Phan Thị Hoài Thanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919655424
  • Email:
   hoaithanh0210@gmail.com
  • Chức vụ:
   Nhân viên Kế toán
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Hợp
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0818788823
  • Email:
   hopxuanloc85@gmail.com
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0965877899
  • Email:
   thuhoaixl260988@gmail.com
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919187212
  • Email:
   trananh091171@gmail.com
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: