CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN LỘC
 • :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN LỘC
 • Nguyễn Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0934566280
  • Email:
   lethinguyen1980@gmail.com
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Thuyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0393181977
  • Email:
   thuyenchinh1@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Xuân Thủy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0911464155
  • Email:
   anhhaithuy1@gmail.com
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Ngô Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0946607405
  • Email:
   cucchianh@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phạm Tất Thành
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0963327473
  • Email:
   tatthanh73@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Văn Phước
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0941737926
  • Email:
   phuoctuyet678@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thuý Mai
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915904678
  • Email:
   Tungmai7981@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Ngô Thị Bích Liễu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0986631767
  • Email:
   Ngobichlieu1767@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: