CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN LỘC
 • :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN LỘC
 • Trần Đình Toàn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0904995224
  • Email:
   trantoanml74@gmail.com
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Bùi Thị Nữ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0389018595
  • Email:
   ngocnuql@gmail.com
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Viết Thọ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0985524607
  • Email:
   thothcsson@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0333131822
  • Email:
   nguyet.pc@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Lương Quang
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915761999
  • Email:
   quangkvvip@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Bùi Đức Huy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0973779991
  • Email:
   buihuy8185@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Văn Tiến Hùng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0979801125
  • Email:
   Hunghoa1980@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Bùi Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0986758141
  • Email:
   buithaibao09@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Văn Bài
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912100376
  • Email:
   hoanghao337976@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Văn Bính
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977634958
  • Email:
   nhatviet20072010@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0973355238
  • Email:
   phanthanhha78@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: