CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN LỘC
  • :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN LỘC
Thông báo Hội nghị Hiệu trưởng thường kỳ tháng 7/2018
Ngày ban hành:
25/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NỘI DUNG TỔ CHỨC CUỘC THI KIẾN THỨC LIÊN MÔN - KHOA HỌ KỸ THUẬT
Ngày ban hành:
11/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH THÁNG 8
Ngày ban hành:
01/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
tài khoản trường học kết nối
Ngày ban hành:
05/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phân phối chương trình cấp THCS
Ngày ban hành:
29/01/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
ảnh PMIS của giáo viên
Ngày ban hành:
20/01/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực