03:48 ICT Chủ nhật, 05/04/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Tên / Số / ký hiệu : VB/THCS/68
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH THÁNG 8

Ngày ban hành 01/08/2015
Loại văn bản Thông báo
Người ký duyệt HT
Xem : 391 Tải về
Nội dung chi tiết
KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 8/2015
 
Buổi/Ngày Công việc Thực hiện
Sáng 3/8 - Tập trung học sinh, lao động vệ sinh, họp HĐ
- Rà soát danh sách HS chuyển lớp
Toàn thể CBGV, HS
Sáng 4/8 - Lao động vệ sinh trong phòng học, sắp bàn ghế
- Vệ sinh văn phòng, phòng chức năng, TBTV
- Nộp đề, đáp án thi phân lớp 6. Làm phòng thi
Toàn thể CBGV, HS
Sáng 5/8 Thi phân lớp 6:BGH, S.Toàn, V.Toàn, K.Anh, Hà, Hiên. HĐ thi
Chiều BDHSG K9: Toán, Văn, Anh  
Sáng 6/8  Nộp kết quả chấm thi lớp 6, nhập điểm BGH, GV chấm, Nguyệt
Sáng 7/8 - Tập trung học sinh toàn trường, đo đồng phục
- Hội ý GVCN, gửi giấy mời họp phụ huynh
Toàn thể CBGV, HS
Chiều BDHSG K9: Sinh, Sử, Hóa, Lý, Địa GVBD
Sáng 8/8  Họp phụ huynh toàn trường BGH, VTHC, GVCN
Chiều BDHSG K9: Toán, Văn, Anh GVBD
Chiều 10/8 BDHSG K9: Sinh, Sử, Hóa, Lý, Địa GVBD
Chiều 11/8 BDHSG K9: Toán, Văn, Anh
 
GVBD
Sáng 12/8 Họp bộ phận cốt cán nhà trường BGH, CĐ, TT, TP, Đoàn, Đội
  14,15/8 - Chuyên đề CBQL, TTCM tại Xuân Diệu
- Nộp đề, đáp án thi xét lên lớp
BGH, TTCM
  17,18/8 Chuyên đề các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, tại Xuân Diệu GV dạy theo danh sách
Sáng 19/8 Thi lên lớp cho HS rèn luyện lại trong hè: BGH, V.Toàn, Hiên, Lĩnh, K.Anh, Nguyệt, K.AnhVT HĐ thi
Sáng 20/8 - Thông báo danh sách HS lên lớp, ở lại.
- Họp tổ phân chuyên môn.
Toàn thể CBGV
Sáng 21/8 Hội nghị tổng kết năm học tổng kết năm học 2015-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 HT
Sáng 22/8 Hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp THCS BGH
Sáng 24/8 - Ngày tự trường, tập nghi thức đội, học nội quy, quy chế.
- CBGV, HS nộp bài thi Tìm hiểu Nguyễn Du
Toàn thể CBGV, HSP. Hiệu trưởng
                                                                                                         P. Hiệu trưởng

              

                                                                                                      Hoàng Thế Anh